Styrelsen 2018

På årsmötet den 23 april 2018 valdes följande personer till styrelsen:

Ordförande:

Thorwald Nilsson

 

Vice ordförande:

Lena Malmfors

 

Ledamöter:

Lena Bengtsson

Lars Bergquist 

Peter Edholm

Birgitta Hultgren

Briten Krokstedt

Gunilla Lockne

Christina Ruhnbro

Margareta Samuelsson

Anna Stålberg 

Torbjörn Wahlstedt 

 

Adjungerade styrelsemedlemmar:

Eva Gyllensvärd

Ewa Högberg

 

Hedersmedlemmar:

Kristina Adolphson, skådespelare och mångårig ledamot av styrelsen

Ingrid Dahlberg, f d teaterchef, Dramaten

Marie-Louise Ekman, f d teaterchef, Dramaten

Birgitta Forsgren Meyerson, mångårig ledamot av styrelsen och styrelsens ordförande

Staffan Valdemar Holm, f d teaterchef, Dramaten

Birgitta Kristofferson, initiativtagare till Dramatens Vänner

Herdis Molinder, blev Dramatens Vänners första medlem och har följaktligen medlemsnummer 1 

Monica Simonsson, mångårig ledamot av styrelsen med totalt ansvar för kansli och sekretariat

Margareta Wernevi, första ordföranden i Dramatens Vänner