Styrelsen 2020

Årsmötet 2020 som hade skjutits upp på grund av den sedan vintern/våren 2020 pågående Coronapandemin genomfördes per capsulam i maj 2021.

Följande personer valdes till styrelsen:

Ordförande:

Thorwald Nilsson

Ledamöter:

Lena Bengtsson

Lars Bergquist 

Birgitta Hultgren

Briten Krokstedt

Gunilla Lockne

Jeanette Malkan

Lena Malmfors

Christina Ruhnbro

Margareta Samuelsson

Kerstin Sandberg

Anna Stålberg 

Torbjörn Wahlstedt 

 

Adjungerad styrelsemedlem:

Eva Gyllensvärd

 

 

Hedersmedlemmar:

Kristina Adolphson, skådespelare och mångårig ledamot av styrelsen

Ingrid Dahlberg, f d teaterchef, Dramaten

Marie-Louise Ekman, f d teaterchef, Dramaten

Birgitta Forsgren Meyerson, mångårig ledamot av styrelsen och styrelsens ordförande

Staffan Valdemar Holm, f d teaterchef, Dramaten

Birgitta Kristofferson, initiativtagare till Dramatens Vänner

Herdis Molinder, blev Dramatens Vänners första medlem och har följaktligen medlemsnummer 1 

Monica Simonsson, mångårig ledamot av styrelsen med totalt ansvar för kansli och sekretariat

Margareta Wernevi, första ordföranden i Dramatens Vänner