Om oss

Dramatens Vänner är en ideell och partipolitiskt obunden förening vars främsta syften är
  • att ideellt stödja och främja intresset för teaterkonsten i allmänhet
  • att stödja intresset för Kungliga Dramatiska Teaterns verksamhet i synnerhet
  • att stimulera och fördjupa den enskilde medlemmens upplevelse av och kunskap om teater

 

Både enskilda och juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen.

 

Föreningen har för närvarande drygt 600 medlemmar.