Teatercafé 5 oktober via YouTube

05 oktober 2020 19:00 – 20:00

På grund av den pågående pandemin kan vi inte genomföra Teatercaféerna som vanligt på Elverket. 

Men vårens försök med ett digitalt teatercafé i hemmiljö blev en succé; lika många som brukar komma till Elverket tittade på YouTube och inte bara en gång utan flera, vad det verkar.

Så vi planerar nu att spela in Teatercaféet med vår hemliga gäst och lägga ut filmen på YouTube. Teatercaféet är endast tillgängligt för Vännerna. Några dagar före Teatercaféet sänder vi ett Nyhetsbrev med länk till filmen på YouTube.

Så fort myndigheterna lättar på restriktionerna och det är säkert att träffas på riktigt igen, kommer vi förstås att genomföra Teatercaféerna enligt gängse modell.

Mycket nöje framför datorn!