Detta har hänt

Säsongsavslutning: Föredrag om Vilhelm Moberg som dramatiker

Trots att det var en solig vardagseftermiddag i maj 2019, tog sig ganska många intresserade till Studio 5 i Radiohuset.

Jens Liljestrand liknar på intet sätt forna tiders föredragshållare. En energisk och ungdomlig 44-åring vars tungt vägande bok om Vilhelm Moberg blivit den gångna säsongens i särklass mest omtalade biografi.

För Dramatens Vänner koncentrerade sig Liljestrand för första gången på Vilhelm Moberg som dramatiker. Att Moberg under ett par decennier var landets mest spelade är långt ifrån allmänt känt i dag. Dramaten har satt upp ganska många av hans pjäser. Ändå kände sig Moberg ofta motarbetad av teatern.