Detta har hänt

Teater och musik för att spränga gränser?

Ett tjugotal medlemmar från Dramatens respektive Musikaliskas Vänföreningar samlades under lördagen för att diskutera hur de två föreningarna kan befrämja varandras verksamheter. Diskussionen inleddes av Anna Pettersson, konstnärlig ledare på Strindbergs Intima Teater och Chatrine Winnes, dirigent och konstnärlig ledare för Musikaliskas blåsarsymfoniker.

Det blev ett samtal som handlade om hur förändringsbenägna vi är, hur provokationer påverkar oss både inom och mellan olika konstnärliga uttryck. Att både vara spännande/nyskapande och fylla stolarna är en ständig balansgång! Efter en intressant, öppen och mångfacetterad diskussion, där flera uttryckte sin glädje över hur detta vårt första möte blev så givande, var det dags att träffa några av de yngsta saxofonisterna som underhöll och också gav oss en konkret inblick i det arbete som bedrivs för att inspirera unga blåsare!

Slutligen var det dags för lördagens konsert, där norrmannen Haakon Kornstad och Chatrine Winnes - också från Norge - oavbrutet exemplifierade gränsöverskridandets möjligheter. Haakon K är erkänd tenor-jazzsaxofonist OCH tenor! Tillsammans med blåsarorkestern åstadkom de två en finstämd, omskakande och humoristisk konsert, där båda utstrålade sådan glädje och kärlek till sin musik! En konsert, som med ett urval av kompositörer och spännande arrangemang och med de snabba övergångarna mellan Haakons två "tenorinstrument", gav publiken två glädjefyllda och rent euforiska timmar.   

Vi kan bara hoppas att detta vårt första försök till samverkan följs av flera!