Detta har hänt

Vårens sista hemliga gäst 2019

Man behöver inte vara konstnär för att få leva i kulturens och teaterns värld. Det insåg kvällens hemliga gäst Sverker Gawell på ett tidigt stadium. Därför valde han Handelshögskolan i stället för en konstnärlig utbildning och fick sitt första arbete som administratör och ekonom på Kungliga Operan i Stockholm. Där blev han kvar i 16 år för att sedan flytta till Uppsala Stadsteater och därefter till Stockholms Stadsteater under Benny Fredriksson. Hos Örebros Blåsarsymfoniker tillbringade han sedan 12 år för att därifrån återvända till Stockholm och Länsteatern.

Trots att det egentligen var MUSIKEN som var hans stora och ursprungliga intresse, så blev tiden i Örebro så småningom litet enahanda. En orkester består ju trots allt ”bara” av en sorts konstnärer medan teatern bjuder på en oändlig mängd varianter och personligheter.

Och det var just det. Efter alla skriverier, allt skvaller och annat elände, hur kunde det bli så här? Och på Dramaten? Enligt Sverker är Teatern en gammal och väldigt konventionell institution. Otroligt mycket har hänt under de senaste 100 eller kanske 50 åren, men allt förändringsarbete tar tid innan man har alla med på båten vad gäller tankar och värderingar.

Det är inte så hemskt länge sedan en teaterdirektör var allenarådande och fortfarande råder andra regler när man anställer eller avskedar skådespelare. Inte för att gamla och otidsenliga värderingar kan ursäkta en rad oegentligheter, men kanske kan vi förstå litet bättre?