Detta har hänt

Dramatens Vänners Teatercafé på YouTube från den 1 juni

På grund av Coronapandemin kunde vi inte ha några Teatercaféer under våren. Men den 1 juni lanserade vi ett Teatercafé på YouTube.

Hannes Meidal var vår hemliga gäst. Det var förra styrelseledamoten Helga Messel som samtalade med honom.

 

Teatersamtal om Determinism 9 februari 2020

Efter föreställningen Determinism på Lilla scenen hade Dramatens Vänner bjudit in till ett samtal kring pjäsen

Medverkade gjorde Mattias Andersson som skrivit och regisserat pjäsen och som tillika är tillträdande teaterchef för Dramaten, samt skådespelarna Evin Ahmad, Alexander Salzberger och Hannes Meidal.

Dramatens Vänners Birgitta Hultgren ledde samtalet.

 

Teatercaféet 2 mars 2020

Skådespelaren Rasmus Luthander var vår hemliga gäst denna gång. Han är aktuell som kardinalen, furstinnans ene bror, i den prisade uppsättningen av Furstinnan av Amalfi.

Samtalet leddes av Dramatens Vänners Eva Gyllensvärd.

 

Teatercaféet 3 februari 2020

Malin Forkman, Dramatens kommunikationschef, var den hemliga gästen vid årets första Teatercafé. Hon samtalade med Dramatens Vänners Lena Malmfors.

Arbetsgruppen för planering och genomförande av Teatercaféerna har en ambition att bjuda in gäster från olika funktioner inom Dramaten för att spegla Dramatens hela verksamhet.

 

Årsmöte 2019 och jubileum

Så var det dags för årsmöte och denna gång passade Dramatens Vänner också på att fira 20-årsjubileum.

Inget är som vanligt detta år; våra behov av lokaler har inte fungerat så bra och inför årsmötet inleddes det halvår då vi tvingas hyra lokaler "på stan" i samband både med ett ökat tryck på Dramatens lokaler och framför allt stängningen av hela det ursprungliga Dramaten-huset som är i stort behov av renovering.

I närbelägna Armémuséets fina lokaler, dock något svåråtkomliga (4 trappor upp med hiss endast för dem som hade speciella behov) startade vi med årsmötet som avhölls utan större dramatik. Det mest anmärkningsvärda var en motion att i fortsättningen bör alla teaterresor göras via annat färdmedel än flyg. En helt riktig inställning om vi skall kunna rädda vårt klot, men naturlgitvis begränsande för oss. Enligt årsmötets beslut får vi två år på oss att pröva möjligheterna och att därefter utvärdera.

Efter årsmötet vidtog firandet som inleddes med bubbel, snittar, mingel och så småningom underhållning med Romeo&Julia-kören, utdelning av årets stipendium till Michael Jonsson samt tillbakablickar gjorda av två veteraner; Herdis Molander och Kristina Adolphson. Båda har upplevt samtliga ordföranden, utom nu sittande, och därmed varit medlemmar i föreningen sedan dess start och därmed bidragit till föreningens utveckling! Kristina har dessutom under många år varit en av Dramatens skådespelare med så många minnen från den tiden.

 

Michael Jonsson vald till 2018 års stipendiat vid årsmötet 2019

I samband med Dramatens Vänners årsmöte presenterades årets stipendiat för spelåret 2018.
Under ceremonin roade Michael pubiken med ett avsnitt ur sin roll i "Guds olydiga revben".

Stipendiekommitténs motivering till sitt val:

Michael Jonsson tilldelas Dramatens Vänners stipendium 2018 för hans mångsidighet i tolkningen av sina roller i Tartuffe, Påklädaren och Den lille girige. Med både sin röst och sitt kroppsspråk fångar han på ett enastående sätt en publik bestående av såväl vuxna som barn.