Tidigare erbjudanden

Den åttonde kontinenten

Publicerad 29 mars 2019

Dramaten& i samarbete med Albert Bonniers Förlag:

En teatergrupp för nyanlända ungdomar läser ur Daniel Yousefis debut Den åttonde kontinenten, en dokumentär-poetisk skildring av flyktingkrisen där avskalat poetiska bilder blandas med intervjuer, samtal och reportageliknande berättande från flyktingläger i södra Europa. De personliga historierna, såväl flyktingens som volontärens, vävs samman. Tillsammans bildar de olika rösterna ett rop, en vädjan. Den åttonde kontinenten är en plats som inte finns, men där miljontals människor på flykt ändå befinner sig.

Den idéella teatergruppen för nyanlända ungdomar startades 2015 av David Fukamachi Regnfors, Hamadi Khemiri, Jonatan Silén och Malin Janlöv. Gruppen har bedrivit sin verksamhet i Dramatens lokaler och satte i juni 2018 upp Processer, fritt efter Franz Kafkas Processen.

Författaren Daniel Yousefi, född 1989, växte upp utanför Östersund och bor i dag i Stockholm. Under 2016 anslöt han sig till olika volontärorganisationer för att verka som tolk i flyktingläger i Grekland och Turkiet. Han har tidigare studerat dramatik och skönlitteratur på Biskops Arnös Författarskola.

När: Den 2 (premiär) och den 3 april klockan 18:00
Var: Målarsalen Dramaten
Biljetttpris: 75 kronor/person
Biljetter genom Dramatens biljettkassa eller via https://webshop.dramaten.se/webshop/webticket/bestseatselect?eventId=1398

Föreställningens längd: 1 timme