Årsmöte 2016

Dramatens Vänners årsmöte den 21 april 2016

Category: Om oss Published: 28 April 2016
Written by Briten Krokstedt Hits: 3271

Årsmötet 2016 samlade ett 70-tal av Vännernas medlemmar i Målarsalen.
Mötet avhölls enligt dagordning där följande punkter kan noteras:

Som mötesordförande fungerade Siw Berlin, tidigare revisor i Dramatens Vänner.

Ekonomi.
Skattmästaren Peter Edholm redovisade föreningens ekonomi och fick flera frågor från intresserade medlemmar. Efter att revisionsberättelsen lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Stadgeändring.
Styrelsen föreslog att möjlighet skall finnas att erhålla livslångt medlemskap genom att till föreningen inbetala 4000 kr.

Styrelsen.
Vår mångåriga och troget arbetande Herdis Molinder avgår i och med årsmötet 2016 från alla styrelseuppdrag inklusive det stora och väl fungerande arbete hon lagt ned på våra teaterresor tillsammans med ordförande Birgitta Forsgren Meyerson fram t o m 2014. Herdis avtackades på vers av Birgitta, blommor överlämnades samt utnämndes även till Hedersledamot i föreningen.

Tillsammans med sittande styrelse invaldes Louise Edlind Friberg som ny styrelsemedlem.

Året Stipendiat
Till Året Stipendiat hade Hannes Meidal valts med motiveringen: för hans arbete med Dramatens lunchpoesi som han på ett förtjänstfullt och inspirerande sätt förnyat. Poesi och musik bildar en enhet som stimulerar till både skratt och allvar och inbjuder till en kvardröjande eftertanke.

Efter avslutat årsmöte bjöd Hannes på en stunds uppläsning ur ett rikt urval av poesi och prosa som gladde medlemmarna och blev en fin avslutning på själva årsmötet som sedan övergick i en stund mingel där alla närvarande bjöds på vin, vatten med tilltugg.