Margareta Samuelson

Category: Om oss
Published: 17 May 2018
Written by Briten Krokstedt Hits: 425

Margareta Samuelsson 2Teater har alltid betytt mycket för mig. Som barn var det högtidsstunder när jag fick följa med mina föräldrar till Stockholm och gå på Dramaten. I skolan skrev och spelade jag teater och under mina första år i Uppsala läste jag litteratur- och teaterhistoria.

Sadlade sedan om och blev läkare med inriktning på nervsystemets sjukdomar och under många år var dramatiken mest förlagd till sjukhus och familj.

Bor nu sedan ett par år i Stockholm som pensionär och har kunnat återuppta en nära kontakt med scenkonsten. Ser fram emot ett fördjupat engagemang som ledamot i Dramatens Vänners styrelse.

 

Anna Stålberg

Category: Om oss
Published: 17 May 2018
Written by Briten Krokstedt Hits: 388

Anna StålbergJag har ett långvarigt teaterintresse vilket ledde till att jag sökte mig till Dramatens Vänner. Som mångårig medlem i föreningen har jag tagit del av de flesta av föreningens aktiviteter, även om teatercaféerna är de mest besökta.

Yrkesmässigt befinner jag mig en bit från teatervärlden. Som barnsjuksköterska har jag en fot inom hälso- och sjukvården även om jag nuförtiden ägnar min tid till undervisning. Jag arbetar som lektor vid Röda Korsets Högskolas sjuksköterskeutbildning. Efter disputation är mitt forskningsintresse riktat mot barn och specifikt mot barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården med fokus på barnets delaktighet.

Inom styrelsen kommer jag att fokusera på frågor riktade mot medlemsvärvning.

 

Lars Bergquist

Category: Om oss
Published: 17 May 2018
Written by Briten Krokstedt Hits: 437

 

Lars BergquistJag mötte teatern första gången i Björkhagens skola, där vi gästades av en enmansföreställning. Som högstadie- och gymnasieelev i Stockholm erbjöds vi Dramatenbesök till subventionerade priser, vilket alltid utnyttjades.

På så sätt upptäckte jag storheten med den levande teatern. Jag upptäckte Strindberg, en författare som sedan har förföljt mig fram till våra dagar.

Jag har en fil kand i ekonomi och statistik. Jag kom att spendera hela mitt yrkeversamma liv på ett företag som verkar inom det vi idag kallar IT. Till största delen arbetade jag som konsult och säljstöd.

 

Torbjörn Wahlstedt

Category: Om oss
Published: 17 May 2018
Written by Briten Krokstedt Hits: 412

Torbjörn Wahlstedt

Första Dramatenupplevelsen var när Sven-Bertil Taube som Räven i Klas Klättermus sprang ut i salongen och ställde sig intill min lillebror. Ingmar Bergmans Trettondagsafton blev första vuxenföreställningen. Sedan dess en relativt trogen Dramatenbesökare.

I Dramatens Vänner fick jag under något av föreningens första år uppleva Sif Ruud och Mikael Persbrandt prata om hur skådespeleriet förändrats.

De senaste åren har jag skrivit flera texter till medlemstidningen, och blev invald i styrelsen vid årsmötet 2018.

Jag skrev om film, tv-serier (och lite teater) i Expressens tv-bilagor i 19 år. Var fast medarbetare i filmtidskriften Chaplin under andra halvan av 80-talet. Nu frilansande skribent med enskilda firman Wahlstedttext. Ägnar mig särskilt gärna åt att förse utländska sånger med svenska ord.

Bor i Hammarby sjöstad och sitter i ytterligare en (så gott som) ideell styrelse: Sjöstadsföreningen.

 

Dramatens Vänners årsmöte den 21 april 2016

Category: Om oss
Published: 28 April 2016
Written by Briten Krokstedt Hits: 3271

Årsmötet 2016 samlade ett 70-tal av Vännernas medlemmar i Målarsalen.
Mötet avhölls enligt dagordning där följande punkter kan noteras:

Som mötesordförande fungerade Siw Berlin, tidigare revisor i Dramatens Vänner.

Ekonomi.
Skattmästaren Peter Edholm redovisade föreningens ekonomi och fick flera frågor från intresserade medlemmar. Efter att revisionsberättelsen lästs upp beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Stadgeändring.
Styrelsen föreslog att möjlighet skall finnas att erhålla livslångt medlemskap genom att till föreningen inbetala 4000 kr.

Styrelsen.
Vår mångåriga och troget arbetande Herdis Molinder avgår i och med årsmötet 2016 från alla styrelseuppdrag inklusive det stora och väl fungerande arbete hon lagt ned på våra teaterresor tillsammans med ordförande Birgitta Forsgren Meyerson fram t o m 2014. Herdis avtackades på vers av Birgitta, blommor överlämnades samt utnämndes även till Hedersledamot i föreningen.

Tillsammans med sittande styrelse invaldes Louise Edlind Friberg som ny styrelsemedlem.

Året Stipendiat
Till Året Stipendiat hade Hannes Meidal valts med motiveringen: för hans arbete med Dramatens lunchpoesi som han på ett förtjänstfullt och inspirerande sätt förnyat. Poesi och musik bildar en enhet som stimulerar till både skratt och allvar och inbjuder till en kvardröjande eftertanke.

Efter avslutat årsmöte bjöd Hannes på en stunds uppläsning ur ett rikt urval av poesi och prosa som gladde medlemmarna och blev en fin avslutning på själva årsmötet som sedan övergick i en stund mingel där alla närvarande bjöds på vin, vatten med tilltugg.