Årsmöte 2015

Årsmötet 2015

Category: Om oss Published: 01 December 2015
Written by Briten Krokstedt Hits: 3939

Årsmötet ägde rum den 23 mars 2015 i Målarsalen. Drygt 100 medlemmar närvarade.


Förhandlingarna leddes av ordföranden Birgitta Forsgren Meyerson.


Ordföranden föredrog förvaltnings-, kassa- och verksamhetsberättelserna för 2014. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.


Styrelsen föreslog att Marie-Louise Ekman och Kristina Adolphson skulle utses till hedersledamöter, vilket beslutades av årsmötet.


Dramatens Vänners stipendiat för 2014 presenterades: Hamadi Khemiri, som mottog stipendiet om 25 000 kronor.


Fyra personer valdes in i styrelsen på två år: Gunilla Kevdal, Briten Krokstedt, Kristina Liliehöök och Sven Hugo Persson. Avgående styrelseledamöterna Anders Bäckström, Björn Håkanson och Dag Kronlund avtackades.


På punkten om fastställande av medlemsavgiften för år 2016 blev det livlig debatt. Styrelsen föreslog en höjning av 50 kronor, dvs för enskild medlem från 300 kronor till 350, för par på samma adress från 450 kronor till 500 och oförändrad avgift för medlemmar under 30 år, 175 kronor. Styrelsens förslag godtogs efter omröstning.

Kvällen avslutades med ett glas vin, smörgås, en stunds mingel och goda samtal.