Detta har hänt

Teaterkritikern Maria Edström, hemlig gäst i oktober

Thorwald Nilsson välkomnade de många tappra Vänner som trotsat vädermakterna och bänkat sig i Elverkets foajé för att möta den hemliga gästen.

Inledningsvis anknöt Lena Malmfors till våra stadgars formuleringar om syftet för Dramatens vänner och sa att vi ville belysa teaterkritiken i förhållande till
- teaterkonstens nuläge och utveckling
- Dramatens nuläge och utveckling
- publikens behov och förväntningar.

Eva Gyllensvärd och Lena Malmfors ledde samtalet med Maria Edström som bland annat rörde sig kring teaterkritikens betydelse för "den offentliga arenan" samt teaterkonstens betydelse för samhällsbygget och för den enskilda människan.