Detta har hänt

Johan Ulveson; maj månads hemliga gäst!

Under vårens sista café berättade vår hemliga gäst Johan Ulveson om sitt långa liv i Thalias tjänst; från sina första år vid Norrbottenteatern via Lorry, och med nedslag i teaterföreställningar, TV- och filminspelningar. Frikostigt delgav han Vännerna sina funderingar och sina många minnen från både galna episoder och mer allvarsamma stunder. På frågan varför han blev skådespelare hade han inget riktigt bra svar, men det är en återkommande undran inför varje premiär!