Detta har hänt

Vårsäsongens första hemliga gäst - Staffan Göthe

Måndagen den 6 februari var Staffan Göthe vår hemliga gäst på Teatercaféet. Han är skådespelare, dramatiker och regissör och just nu aktuell i Ritter, Dene, Voss - pjäs om syskonkärlek av Thomas Bernhard. Staffan intervjuades av Magnus Florin, Dramatens chefsdramaturg.