Program Våren 2018

03 mar 2018 16:00 – 18:00

05 mar 2018 19:00 – 20:00

12 mar 2018 11:30 – 12:30

Här hittar du fler evenemang!

Övriga erbjudanden

I detta nummer av Dramatens Vänners medlemstidning:
bannerwebb
  • #tystnadtagning
  • Kritikerrollen – ansvar eller makt
  • Regissören om Alfhild Agrell
  • En som gjort det mesta!
Läs medlemstidningen på vår hemsida