Program Våren 2018

20 Mar 2018 12:00 – 25 Mar 2018 07:00

08 Apr 2018 14:00 – 15:30

09 Apr 2018 19:00 – 20:00

Här hittar du fler evenemang!

Övriga erbjudanden

I detta nummer av Dramatens Vänners medlemstidning:
bannerwebb
  • #tystnadtagning
  • Kritikerrollen – ansvar eller makt
  • Regissören om Alfhild Agrell
  • En som gjort det mesta!
Läs medlemstidningen på vår hemsida